BERTEKS ARGE MERKEZİ

Yenilenen teknoloji ile kendini geliştiren, yüksek üretim kalitesi ile her geçen gün gücüne güç katan Berteks; 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün Yerinde Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 19. Ar-ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. Berteks Ar-Ge Merkezi 280 m² ofis alanları, 471 m² laboratuvar, 110 m² Ar-Ge dokuma makineleri olmak üzere toplam 861 m² den oluşmaktadır. Ar-Ge merkezi içinde yer alan laboratuvarlar Ar-Ge laboratuvarları, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı olmak üzere 3 bölümdür. Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge Proje Yönetimi, Tasarım & Ürün Geliştirme, Proses Geliştirme, Yazılım Geliştirme, Ar-Ge Laboratuvarı, Ar-Ge Numune Üretim, Ar-GeDes tek, Fikri Sinai Hakları Bölümlerinden oluşmaktadır.

Yanmazlık testleri, ışık haslığı, iplik ve kumaş sürtme haslığı, yıkama haslığı, su haslığı, ter haslığı, renk haslığı testleri, Martindale aşınma ve boncuklanma testi, nem tayin testi, mukavemet testleri ve elyaf analizleri yapılan Ar-Ge laboratuvarları zengin altyapıya sahiptir.


Kimya ve fizik laboratuvarlarında ürün simülasyonu ve testleri yapılabilmektedir. Boyar madde ve kimyasallar ile çeşitli denemeler, proses geliştirme çalışmaları, maliyet düşürme ve verim artırma çalışmaları ve bunların testleri Ar-Ge merkezi çalışmaları kapsamında sürekli olarak yapılmaktadır. Ar-Ge kütüphanesinde ulusal ve uluslararası periyodik yayınlar, sempozyum ve seminer kitap ve notları, yayınlanmış tekstil kitapları ile tasarım katalogları mevcuttur.

Farklı disiplinlerde eğitim almış ve konusunda uzman Ar-Ge personeli ile ileri teknik, yöntem ve teknolojiler kullanarak rekabet üstünlüğü olan inovatif, fonksiyonel, çevre ve insan odaklı, katma değeri yüksek ürünler ve verimli süreçler geliştirmek için Ar-Ge merkezinde projeler yürütülmektedir.


BERTEKS yaşam alanları ve dış mekanlarda yenilikçi ve çağdaş tasarım ürünleri sunmaktadır. Ürün geliştirme felsefesi, yeni mimari akım ve ihtiyaçlara uygun modernize, estetik, teknik ve konfor üzerine kuruludur. Üretiminin %85 ni ihracat yapan Berteks, tarihsel olarak elde edinilmiş üretim tecrübesini katma değeri yüksek teknik tekstilleri ürünleri üretiminde kullanarak dünya ihracat pazarından daha fazla pay almayı hedeflemektedir. Özellikle antibakteriyel, su itici, easy-clean, akustik ve güç tutuşur özellikte üretilen teknik tekstil ürünlerine rekabet gücünü artıracak yeni ürünler eklemek üzerine çalışılmaktadır. Geleneksel tekstil ürünlerinden teknik tekstil ürünlerine geçiş sağlayan Berteks’te geleceğin ürünleri Ar-Ge merkezinde geliştirilmektedir.


Ar–Ge merkezinde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması, “Endüstri 4.0”a geçişi sağlayacak alt yapının oluşturulması için çalışmalar yürütülmektedir.


Yapılan araştırma faaliyetlerinde Berteks’e hız kazandırmak ve bilgi birikimini arttırmak için Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen ve/veya planlanan projelerdeki ihtiyacı ve potansiyeli göz önünde bulundurarak üniversite/akademi, teknokent firmaları ile iş birlikleri kurulup kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon gerçekleştirilmektedir. Stratejik hedefler doğrultusunda ürün portföyüne yeni ürünlerin katılması için gerekli Ar-Ge kongreleri, konferansları, Ar-Ge proje pazarları, teknik eğitimler v.s. araştırılarak, katılımlar sağlanmaktadır.