BERTEKS HAKKINDA

1922’den beri bir aile şirketi olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren Berteks Tekstil A.Ş, 1983 yılından günümüze Bursa’nın en büyük organize sanayi bölgesi Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Yaklaşık 80.000 m2`lik alanda kumaşın tüm üretim aşamalarını bünyesinde gerçekleştirebilen entegre üretim sahasında yaklaşık 1200 kişiye istihdam sağlamaktadır. Berteks Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Berteks Tekstil 100 yıllık bir tarihle günümüzde 4. Kuşak sahipleri ile bilgi birikimi ve tecrübesiyle büyüyen, yeni teknolojilerle kendini geliştiren, kusursuz hizmet anlayışı ve yüksek standarttaki üretim kalitesi ile öncü firmalar arasında yer almaktadır. Ev tekstili üretimini % 85’ini başta Avrupa, Avustralya ve Amerika olmak üzere 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır.

 

Markalı büyümek temel strateji ile hareket eden Berteks Tekstil, her biri ayrı bir değere sahip tescilli alt markaları “Dolce Vita,’’ “Pescofil” “Secure” “Pescreen”, “Blocky”, “Acusta”, “Plicell”  ve “W-All”, “Verty’’  ile sektörde dekoratif, döşemelik kumaşlar, mekanizmalı perdeler, kaplamalı kumaşlar, plise perde, gömleklik kumaşlar ve teknik tekstil ürünleri ile yer almaktadır.

Berteks Tekstil, çevre dostu üretim ve yaşanan ortamlara estetik hava katan, kaliteli ve fonksiyonel ürünlerimizle yenilikçiliği misyon edinerek paydaşlarımızın yaşamlarına değer katmaktadır. İnovatif ürünler ve süreçlerin geliştirildiği Ar-Ge merkezi, kalifiye insan gücünün artırıldığı Berteks Akademi ile  sürekli gelişimi sağlamakta, Turquality programı ile de kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerini yürütmektedir. Ülkemizin başarılı bir geleceğe sahip olabilmesinin ancak tüm kurumların sosyal sorumluluk bilincinde olması gerekliliğin farkındalığıyla sosyal sorumluluk projelerini yürütmektedir.

 

Berteks Ar-ge merkezi hakkında

 

Yenilenen teknoloji ile kendini geliştiren, yüksek üretim kalitesi ile her geçen gün gücüne güç katan Berteks; 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün Yerinde Ar – Ge Merkezi Başvuru ve Değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 19. Ar-ge merkezi olmaya hak kazanmıştır.  Berteks Ar-Ge Merkezi 280 m² ofis alanları, 471 m² laboratuvar, 110 m²Ar-Ge dokuma makineleri olmak üzere toplam 861 m² den oluşmaktadır. Ar-Ge merkezi içinde yer alan laboratuvarlar Ar-Ge laboratuvarları, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı olmak üzere 3 bölümdür. Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge Proje Yönetimi, Tasarım & Ürün Geliştirme, Proses Geliştirme, Yazılım Geliştirme, Ar-Ge Laboratuvarı, Ar-Ge Numune Üretim, Ar-Ge Destek, Fikri Sinai Hakları Bölümlerinden oluşmaktadır.

 

Yanmazlık testleri, ışık haslığı, iplik ve kumaş sürtme haslığı, yıkama haslığı, su haslığı, ter haslığı, renk haslığı testleri, Martindale aşınma ve boncuklanma testi, nem tayin testi, mukavemet testleri ve elyaf analizleri yapılan Ar-Ge laboratuvarları zengin altyapıya sahiptir.

 

Kimya ve fizik laboratuvarlarında ürün simülasyonu ve testleri yapılabilmektedir. Boyar madde ve kimyasallar ile çeşitli denemeler, proses geliştirme çalışmaları, maliyet düşürme ve verim artırma çalışmaları ve bunların testleri Ar-Ge merkezi çalışmaları kapsamında sürekli olarak yapılmaktadır.      Ar-Ge kütüphanesinde ulusal ve uluslararası periyodik yayınlar, sempozyum ve seminer kitap ve notları, yayınlanmış tekstil kitapları ile tasarım katalogları mevcuttur.

 

Farklı disiplinlerde eğitim almış ve konusunda uzman Ar-ge personeli ile ileri teknik, yöntem ve teknolojiler kullanarak rekabet üstünlüğü olan inovatif, fonksiyonel, çevre ve insan odaklı,  katma değeri yüksek ürünler ve verimli süreçler geliştirmek için Ar-Ge merkezinde projeler yürütülmektedir.

 

BERTEKS yaşam alanları ve  dış mekanlarda yenilikçi ve çağdaş tasarım ürünleri sunmaktadır. Ürün geliştirme felsefesi, yeni mimari akım ve ihtiyaçlara uygun modernize, estetik, teknik  ve konfor üzerine kuruludur. Üretiminin %85 ni ihracat yapan Berteks, tarihsel olarak elde edinilmiş üretim tecrübesini katma değeri yüksek teknik tekstilleri ürünleri üretiminde kullanarak dünya ihracat pazarından daha fazla pay almayı hedeflemektedir. Özellikle antibakteriyel, su itici, easy-clean, akustik ve güç tutusur özellikte üretilen teknik tekstil ürünlerine rekabet gücünü artıracak yeni ürünler eklemek üzerine çalışılmaktadır. Geleneksel tekstil ürünlerinden teknik tekstil ürünlerine geçiş sağlayan Berteks’te geleceğin ürünleri Ar-Ge merkezinde geliştirilmektedir.

 

Ar–Ge merkezinde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılmasıı, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar – Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması, “Endüstri 4.0”a geçişi sağlayacak alt yapının oluşturulması için çalışmalar yürütülmektedir.

 

Yapılan araştırma faaliyetlerinde Berteks’e hız kazandırmak ve bilgi birikimini arttırmak için Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen ve/veya planlanan projelerdeki ihtiyacı ve potansiyeli göz önünde bulundurarak üniversite/akademi, teknokent firmaları ile iş birlikleri kurulup kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon gerçekleştirilmektedir. Stratejik hedefler doğrultusunda ürün portföyüne yeni ürünlerin katılması için gerekli Ar-Ge kongreleri, konferansları, Ar-Ge proje pazarları, teknik eğitimler v.s. araştırılarak, katılımlar sağlanmaktadır.

1922

1899 yılında dünyaya gelmiş, bir müderris çocuğu olan Abdullah Erdebil, 1922 Mudanya Mütakeresi ile birlikte askerlikten terhis olmuş ve Buldan’da ticari hayatına başlamıştır.

1942

Abdullah Erdebil, Ege Bölgesi’nin iş merkezi olan İzmir’den satın aldığı manifatura ürünlerini pazarlayarak sürdürdüğü ticareti, 1942 yılında İstanbul’a taşımıştır.

1950

Abdullah Erdebil, İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu yıllarda, iş hayatını Sultanhamam’a taşımış; Denizli, Gaziantep ve Bursa’dan getirttiği ürünleri, Türkiye’nin o günkü 67 vilayetiyle ticari ilişkiler kurarak İstanbul tüccarı ünvanıyla devam ettirmiştir. Abdullah Bey değişen ekonomik ve siyasi düzene uygun hareketle 1950 yılında üretime başlamıştır.

1953

1953 yılında Buldan bezi dokumalarını boyatarak “Taç Marka’’ renkli hasse imalatı ile üretici durumuna gelinmiştir.

1954

1954 yılında Zeytinburnu’nda kiralanan atölyede fantezi mallar dokumaya başlayarak Rusya ile İngiltere’den manifatura ithalatı yapmaya başlanmıştır.

1958

Yapılan ticaretin imalat kısmı 1958’de Bursa’ya taşınmış; üretim grubunun yöneticisi Yahya Bey, İstanbul satış grubunun yöneticisi Ahmet Bey, işletmelerin yönetim sorumlusu Mustafa Bey, ekonomik büyümeye ayak uydurarak sorumluluğu almışlardır.

1977

Berteks’in aile şirketi olma yolundaki ilk adımı 1958 yılının başında ‘Abdullah Erdebil ve Ortakları Koll. Şti.’ isim değişikliği ile atılmıştır.
Bursa’da ‘Ersen Adi Kom. Şti.’ adı altında bağımsız bir şirketin üretime başlamasıyla, üretilen tekstilin Bursa piyasasında da pazarlanması için İç Koza Han’da Bursa’daki Erdebil’den esinlenerek ‘’Berteks Adi Kom. Şti.’’ adı ile üçüncü ticari kuruluş tesis edilmiştir.
1977 yılında Bursa’da özel imalat kuran Timur Noyan şirketin başına geçmiştir.

1983

Bursa piyasasında hızla büyüme kararı alan Timur Noyan, 1983 yılında mevcut şirketleri toplayarak ikiye ayırma kararı almıştır. Bu doğrultuda İstanbul’daki tekstil faaliyetlerini ‘Erdebil Tekstil San. Tic. A.Ş.’ adı altında; Bursa’daki iki şirketi de ‘Berteks San. ve Tic. A.Ş.’ adı altında birleştirerek anonim şirketler hukuku çerçevesinde yürütmeye başlamıştır.

2014

1984 yılı itibariyle sanayi alanında büyümek için verilen teşviklerle Türkiye ve dünyada tekstil sektöründe gelişim gösteren Berteks ailesi; üçüncü kuşak nesil fertlerinden Murat Erdebil ve Ersin Erdebil ile; dördüncü nesil fertlerinden de Berk Noyan ve Burcu (Noyan) Erdebil ile Berteks şirketler grubu olarak yoluna devam etmiştir.

2015

2000’li yıllar itibariyle sektörde hedeflediği konuma yerleşen Berteks Şirketler Grubu; sürekli gelişme ve büyüme hedefleri doğrultusunda teknolojik alt yapısını oturmuş ve inovasyon çalışmalarına başlamıştır.

2016

Berteks, Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan öncülüğünde kurulan Ar-Ge Merkezi’nde yapılan çalışmalar ve geliştirmeler ile sektördeki liderliğini pekiştirmiştir.

2018

Berteks, uluslararası standartlardaki üretimi, yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine sağlamış olduğu katma değer ve global bir marka olma yolunda attığı adımlar sayesinde Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı’na dahil edilmiştir.