SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL ALANLAR

Sürdürülebilir üretimin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde Berteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş-Bursa olarak üretimimizde hammadde, su ve enerji optimizasyonunu sağlayabilmek için süreç iyileştirmeleri yaparak ve daha çevreci tasarımlarla  sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. İplik üretim, dokuma, iplik-kumaş boyama, kaplama tesisleriyle entegre yapımızda tüm süreçlerimizde temiz üretim yapmayı hedefliyoruz. Üretim süreçlerinde enerjinin yoğun harcandığı sıcak noktalarda yapılan iyileştirme faaliyetlerini sistematik olarak yerinde Ar-Ge merkezimizde proje bazlı gerçekleştiriyoruz.
 
Plastik atıklarının 6. kıtayı oluşturduğu günümüzde yeni koleksiyonlarımızda plastik atıklardan elde edilen recycle polyester iplikleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Atık yönetimi için atıkların dönüşümünü sağlayan recycle ürünler kadar atık oluşturmayacak ürünlerin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple hiçbir atık oluşturmayan biyobozunur kumaşlar için biyolif araştırmalarımız devam ediyor. Bu amaçla mısırdan elde edilen PLA bazlı ipliklerin dokuma ve boyama süreçlerini tesisimize entegre ederek koleksiyonlar oluşturduk. Yine son zamanlarda üzerinde çalışmalarının artmış olduğu normal orman bitkilerine kıyasla 25 kat daha fazla oksijen üreten, yetiştirilirken kimyasal gübreye ihtiyaç duymayan ve toprağı temizleyen kenevir bitkisinden elde edilen biyolif ile, ses ve ısı yalıtım özelliği, UV dayanımı gibi üstün özellikleri olan ürünler geliştiriyoruz.
 
Çevre kirliliği dendiğinde genelde anlaşılan çevreye çok fazla atık bırakılması olsa da insanoğlu farklı şekillerde de yaşadığımız dünyayı kirletmeye devam etmektedir. Bu kirliliklerden biri de kullandığımız elektronik cihazlarla her geçen gün şiddetini arttıran elektromanyetik kirliliktir. Yapay elektromanyetik dalgalardaki artış başta insan olmak üzere tüm canlıların sağlığını tehdit etmekte, dünyanın doğal elektromanyetik alanının bozulmasına neden olmaktadır.  Berteks®, bu  dalgaların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılabilecek elektromanyetik dalga kalkanlama özelliğine sahip tekstil ürünleri de geliştirmiş ve pazara sunmuştur. Bu ürünler aynı zamanda askeri uygulamalar için de kullanılabilmektedir.
 
Doğanın korunması ve sürdürülebilirliğine katkı için tüm çevre yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak üretim yapan, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmayı çevre politikası olarak belirleyen firmamız, Ar-Ge faaliyetleri ile üründe ve üretim süreçlerinde yenilikler yaparak operasyonlarına entegre etmektedir. Bu kapsamda firmamız, satışta en büyük hacme sahip ve rakip ürünlere göre karbon ayak izi çok daha düşük olan  Pescreen® markalı ürünlerinin karbon ayak izlerinin daha da iyileştirilebilmesi için  LCA (Yaşam Döngüsü Analizi) çalışmalarını başlatmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen verilerle hem ürünün EPD (Environmental Product Declarations)  ve C2C (Cradle to cradle) belgesinin oluşturulması ve şeffaf bir şekilde müşterilerimize sunulması hem de üretimdeki sıcak noktaların tespiti ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Berteks® markasıyla geliştirdiğimiz yeşil ürünlerimizle yeşil pazardaki payımızı her geçen gün arttırıyor ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba harcamaya devam ediyoruz.